ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் பங்குனிப் பொங்கல் திருவிழா 2018.

ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் தேரோட்டம் ஒளிப்பதிவு.