வாடியான் தெரு ரெயில்வே கேட் நேரலை புகைப்படம்.

(குறிப்பு: ஓவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் ஒரு புகைப்படம் அப்லோட் செய்யப்படும். மின்தடை காரணமாக சில நேரங்களில் அப்லோட் செய்ய இயலாது.)